“Jei žmonės neturėtų įpročio trukdyti sau pasiekti to, ko jie nori, nereikėtų ir sėkmės psichologijos. Tačiau jie dažniausiai sau trukdo, ir pagalbos jiems reikia. Tad štai ir mes…” – Louise Deeley

NLP business is good
 

Kodėl NLP?

Šiandien jau niekas neabejoja, kad visos pergalės, ir visos kliūtys pirmiausia prasideda mūsų mintyse.
NLP (Neurolingvistinis Programavimas) per daugiau nei tris savo, kaip revoliucingos sėkmės ir efektyvumo metodikos gyvavimo dešimtmečius tapo viena iš svarbiausių ugdymo motyvacijos, savivokos, savitaigos, įtaigos ir efektyvumo metodikų.Tai galima lengvai paaiškinti tuo, kad NLP buvo kurtas modeliuojant sėkmingiausius įvairių sričių profesionalus, ir organizacijas. Dr. Richard Bandler ir dr. John Grinder mokėsi ir atkartodavo ypač daug pasiekusių psichoterapeutų, hipnoterapeutų, aktorių, verslininkų, sportininkų strategijas, išmoko suprasti ir paaiškinti būsenų, taktikų, strategijų, įpročių, suvokimo sekų struktūrą, tad su NLP tapo lengva jų išmokyti visus to norinčius. Šiandien NLP mokosi ir taiko ne tik sėkmingiausi sportininkai, psichoterapeutai, aktoriai, treneriai, vadybos, rinkodaros, karybos specialistai. NLP tapo bendriniu terminu visiems, norintiems efektyviau, kūrybiškiau ir drąsiau suvokti, mąstyti ir pasiekti savo tikslus
.

 
 

Mokymų tikslas

Vido Jankausko/ Mindgasmic LLC rengiami NLP mokymai yra ypatingi ne tik tuo, kad tai populiariausi atvirieji NLP mokymai Baltijos šalyse 2007-2012 metais. Svarbiausia yra tai, kad čia dalyviams keliami aukšti ir ambicingi tikslai- siekiama akivaizdžios, įrodomos nuostatų, suvokimo įgūdžių ir mąstymo įpročių transformacijos, pokyčių, kurie leistų dalyviams po mokymų realiai gyventi “aukštesne pavara”- pasiekti daugiau, greičiau ir sumaniau, nei bet kada iki šiol.

Vidas dalyviams metodiškai įrodo, kad verta siekti ne “+1” tikslų, o “x 10” pergalių. Tai įkvepia, motyvuoja atsisakyti iliuzinių apribojimų, baimių ir neefektyvių nuostatų ir priverčia mąstyti kokybiškai kitaip. Taip dalyviai išmoksta aiškiai ir metodiškai susikurti siekius, kurių verta siekti, kurie motyvuoja veikti nedelsiant. Dalyviai pradeda audituoti savo būsenas ir nuostatas, įsitikinimus ir įgūdžius, kad numatytus siekius pasiektų efektyviausiu ir optimaliausiu būdu.

Labai svarbi mokymų dalis yra savivokos pratybos- čia dalyviai išmoksta pastebėti subtiliausias savo ir aplinkinių reakcijas ir jas optimaliai panaudoti, transformuoti bei pritaikyti. Dalyviai pastebi, kad mokymus jie baigia gerokai atidesni, jautresni aplinkai, sau ir aplinkiniams. Būtent taip, suvokdami daugiau apie tai, kas iš tikrųjų vyksta, jie gali rinktis geriausius būdus siekti to, ko verta siekti.

Kitas labai svarbus mokymų tikslas- suvokiamų ribų, komforto zonų, galimybių išplėtimas. Dalyviai įvairiais, kartais netikėtais būdais mokomi spręsti “nepatogias”, “sunkias” ir net “absurdiškas” problemas, modeliuojamos įvairiausios “sudėtingos” situacijos. Taip siekiama, kad dalyviai suvoktųsavo tikrąsias galias, apribojimų reliatyvumą ir mokymus baigtų būdami tiesiogine prasme stipresni ir ryžtingesni.

Verta pabrėžti ir tai, kad mokymuose pavyksta naujus elgesio modelius, efektyvesnes taktikas ir startegijas sudiegti taip, kad dalyviai dažnai jas ima naudoti net to nesuvokdami, nesąmoningai, kitaip sakant, tai tampa naujais, automatiniais ir veiksmingais dalyvių įpročiais.

 
 

Metodika

Tai kitokie, nei įprasti organizacijų mokymai. Pirmiausia- jie nevyksta tarsi “klasės” ar “auditorijos” atmosferoje. Tai ne paskaitų ciklas. Dalyviai nuolat bando vis naujus eksperimentus, pratimus, o treneris dažniausiai yra tarp jų, o ne ant pakylos ar scenos.

Visa “teorija” mokymuose iš karto išbandoma praktiškai, laiko pratyboms skiriama daugiausiai, tad visi suspėja užduotis atlikti, ir pakanka laiko išsiaiškinti visiems atsiradusiems klausimams.
Be pratybų “salėje”,  dalyviai gauna ir aibę užduočių viešose vietose, taip pat namų darbų kiekvieną vakarą ir prieš pratybas.

Visa, ką treneris kalba pratybų metu yra tikslinga hipnotiška kalba, idėjos ir suvokimai perteikiami alegorijų, istorijų ir pavyzdžių pagalba. Dalyviams netenka nuobodžiauti, priešingai- mokymai struktūrizuoti taip, kad kiekviena diena būtų naujų atradimų diena, improvizacija, intriga ir nuostaba yra kertinės mokymų programos dalys.

Nuo 2013-jų pradžios Vidas mokymuose naudoja ir naujausias BCI (Brain To Computer) technologijas dalyvių smegenų bangoms registruoti bei demonstruoti.

Tai pirmoji tokia NLP praktika pasaulyje. Visi mokymų dalyviai turi unikalią galimybę išvysti savo smegenų bangas ir neuronų aktyvumo demonstracijas dideliame ekrane. Taip objektyviai galime nustatyti dalyvių būseną- ir susitelkimą, ir atsiplaidavimą, ir išmokyti juos dar lengviau šias būsenas optimizuoti.

Dar vienas svarbus metodinis šių mokymų skirtumas, ir akivaizdus privalumas- tai, kad mokymai vyskta ypač intensyviai. Optimaliausia, kai galime juos rengti bent 4 dienas iš eilės- toks “pasinėrimas” garantuoja mažiausius trukdžius, maksimalų dalyvių susitelkimą, ir geriausius rezultatus.

 
   
Siekiama

Kardinaliai pakeisti Jūsų komandos psichologinį pasiruošimą: sutelkti ir motyvuoti visus dalyvius;

Mokyti efektyvių optimalios būsenos valdymo įrankių, naudotinų tiek tiesioginėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime

Įdiegti efektyvius komunikacijos įgūdžius, leidžiančius geriau veikti, mokyti kitus ir efektyviau spręsti kasdien iškylančius iššūkius.

 Pakeisti dalyvių savivokos įpročius: išmokyti maksimaliai susitelkti ir išvengti abejonių, nerimo ir savigraužos, trukdančių maksimaliai geram rezultatui pasiekti.

Tobulinti dalyvių pasitikėjimo, užtikrintumo, kongruentumo, ramybės, koncentracijos būsenas.

Išmokyti kelti sau ir kitiems optimalius ir maksimalius tikslus, juos tinkamai planuoti ir nuosekliai, užtikrintai jų siekti.

Išmokyti efektyviausių vizualizacijos, savitaigos būdų, taip pat sukurti sau ir kitiems tinkamas neurologines asocijacijas joms pasiekti;

Vystyti charakterio “kietumą”,  tinkamą požiūrį į iššūkius, sugebėjimą tobulai atsipalaiduoti ir maksimaliai susitelkti.

Supažindinti dalyvius su veiksmingiausiomis suvokimo ir mastymo strategijomis, metaprogramomis, įprasminimo ir perprasminimo technikomis, kad jie dar efektyviau įveiktų tiek savo, tiek aplinkinių prieštaravimus ir taptų maksimaliai įtaigūs.

Mokyti sistemiškai ir adekvačiai vertinti save, aplinką, klientus, konkurentus ir kolegas;

Leisti suvokti, kad patirtis turi struktūrą, tad ją galima keisti, lavinti sugebėjimą matyti tai, kas yra, o ne tai, kuo tikima.

Išmokyti dalyvius visų pagrindinių NLP nuostatų ir technikų, o taip pat NLP kaip požiūrio.

 

 

"Diners Club apmokė kiekvieną klientų aptarnavimo vadybininką ir atstovą NLP metodikų - tiek bendravimui su klientais, tiek vidinei komunikacijai. Rezultatas: 254 procentais išaugusios pajamos iš klientų ir 67 procentais sumažėjusi klientų kaita." – NLP Comprehensive. Daugiau citatų

 

NLP taikomas:

pardavimų skatinimui - pardavėjų apmokymui, pardavimo strategijoms ir taktikoms kurti. Lietuvoje pardavėjai mokomi arba labai konservatyvių pardavimo metodų arba perdėm manipuliatyvių, kurie ilgainiui atgrasys klientus. NLP, kaip sėkmės metodologija, leidžia modeliuoti geriausių pardavėjų patirtį ir sukuria terpę Jūsų klientams gauti tai, ko jie nori. Svarbiausia, kad pardavėjai, kurie mokėsi NLP, daug greičiau ir geriau suvokia, kaip gali padėti savo klientams gauti tai, ko jie nori. Konkretūs mūsų darbo Lietuvoje rezultatai: dirbome su daug pardavėjų komandų- ir tiesioginiuose pardavimuose, ir B2B. Turime klientų, kurių pardavimus pavyko padidinti įspūdingai- 50-70 procentų per laikotarpį, nes, gerai pagalvojus, tai yra lengviau, nei padidinti pardavimus 5 ar 10-čia procentų. Svarbu suprasti, kurių pokyčių reikia, ir kurie turės didžiausią "svertą".

telepardavimų efektyvimui didinti - Jūsų darbuotojai norės skambinti, bendrauti su klientais dar daugiau ir žinos, kaip tai daryti itin efektyviai, nes suvoks, ką jiems leidžia pasiekti tikra pokalbio darna, atidumas klientų būsenoms, siekiams, norams- taip, kaip to moko NLP.

efektyviau komunikuoti- tiek "viduje", tiek "išorėje" Lietuvoje dirbame su didžiausiomis Lietuvos bendrovėmis draudimo, bankininkystės, kreditų priežiūros sektoriuje. Vertiname ir optimizuojame laiškus klientams, rinkodaros kompanijas, įvairius tekstus, kad jie taptų kokybiškai efektyvesni. Rezultatai- lengvai išmatuojami, investicijų į šias intervencijas grąža- stulbinanti.

personalo atrankai- Jūsų darbuotojai galės geriau surinkti visą reikalingą informaciją tiek interviu metu, tiek stebėdami darbuotojus, kad galėtų pasirinkti optimaliausius sprendimus.

darbuotojų motyvacijai- motyvuotas personalas dažnai yra svarbiausias Jūsų turtas. Kai Jūsų darbuotojai suvoks, kaip Jūsų įmonė padeda jiems pasiekti savo tikslus, jie dirbs kokybiškai geriau. NLP ne veltui vadinama efektyviausia kaitos metodologija pasaulyje.

rinkodarai - bus daug paprasčiau sukurti efektyvius rinkodaros planus, jei darbuotojai suvoks, kas yra gerai suformuoti tikslai- taip, kaip to moko NLP. Bet kurios taktinės rinkodaros priemonės taps dar efektyvesnės, jei jas kurdami naudosite hipnozinės kalbos modelius, tokius kaip NLP "Miltono modelį" . "...NLP šiandien yra svarbiausia žinių apie komunikaciją sintezė"- Science Digest.

organizacijų kaitai skatinti - jei iš esmės pakeisite darbuotojų nuostatas ir įsitinkinimus- kad ir apie tai, kas jau įmanoma, o kas- dar ne- pakeisite visą organizaciją. Vėlgi, "NLP greičiausiai yra pati galingiausia platforma pokyčiams skatinti, kurią žinome šiandien"- Modern Psychology

lyderių ugdymui- šiandien lyderiai turi mokėti keistis greičiau, nei keičiasi aplinka, tad jei pavargote reaguoti, ir norite būti tikri lyderiai, NLP tai padės pasiekti daug greičiau. NLP - viena iš geriausių metodologijų tikrai lyderio charizmai sukurti. Žinoma, jei tik yra iš ko- robotams charizmatika sunkiausia :)

Ir mūsų, ir kitų NLP trenerių mokymuose dalyvauja garsių ir įtakingų privačių ir vyriausybinių organizacijų atstovai - aukštesnio ir aukščiausio lygio vadovai, pardavimų vadybininkai, rinkodaros ekspertai, personalo vadovai ir klientų aptarnavimo specialistai, atstovaujantys

PWC, Eagle Star, Kerry Foods, Cap Gemini, Woolworths, Marks & Spencer, Nike, Accenture, Lloyds, Barclays, DEFRA, Tetley, Mars / Masterfoods, Wrigley, DHL, Royal Mail, GSK, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Symantec, Synectics, BUPA, Microsoft, Unilever, Warehouse, Interbrew, Highways agency, Diageo, Deutsche Bank, Chubb Insurance, Capital One, Asda, NHS ir t.t.

Garsūs NLP treneriai, tokie kaip Steve McDermott , Paul McKenna, Anthony Robbins, Robert Dilts, John La Valle ne tik dirba su Fortune 500 organizacijomis, bet ir yra visuotinai pripažinti - Steve Mc Dermont - Europos Metų Verslo pranešėjas net kelerius metus iš eilės, Anthony Robbins - kaip vienas iš 5 didžiausią įtaką verslui padariusių asmenybių (greta Warren Buffet ir kitų). Vidas Jankauskas nuo 2012-jų yra vienas iš nedaugelio "Master Trainer Of NLP" pasaulyje, kaip ir Tad James, ar Owen Fitzpatrick.

Kas dar naudoja NLP? Ar Jūsų konkurentai tai daro pirmieji? "Tupperware" imperijos sukūrėja, Brownie Wise, yra pasakiusi: "You build the people, and they build the business" - "Jūs sukuriate žmones, ir jie sukuria verslą". Būtent tai mes itin sėkmingai darome jau nuo 1997.

 
 

Į mūsų mokymus savo darbuotojus siunčia šios pažangios bendrovės (ir daug čia neminimų kitų):

Bitės logo NLP Mindgasmic.com
NLP BARCLAYS
nlp tnt
nlp krka
nlp rem
nlp idea prima
NLP medicinos bankas mokosi
sk impex

Vidiniai mokymai
Tokie, kurių reikia būtent Jūsų organizacijai- konkretiems specialistams. 1-2 dienos- naudinga pramoga, 4-8 dienos- nesąmoningų įgūdžių kaita.

Konsultacijos
Tik žinodami daug - apie Jus, Jūsų verslą ir jo iššūkius, galėsime efektyviai padėti.
Ar Jūsų kompanijos kasdieninė komunikacija maksimaliai efektyvi, ar vis dar šaudote iš patrankos į žvirblius?

Kalbos, pranešimai konferencijose ir verslo renginiuose
Vidas veda renginius ir 700+ žmonių auditorijoms, rengia seminarus ir Lietuvoje, ir Vakarų Europoje, ir JAV, ir šiuose renginiuose klausytojų susidomėjimas auga iki paskutinės mintuės -net jei renginys vyksta visą dieną, ar 10 dienų iš eilės. Dažnos temos: "Įtakos mechanika", "prasmių inžinerija", "suvokimo vadyba", "NLP versle".

Tiesiog skambinkite darbo dienomis, Lietuvos laiku po 14 val. ir sutarsime dėl patogaus Jums susitikimo/ pokalbio laiko, arba parašykite žinutę.


web tracker